Categorie: In het parlement

Meer luxe op minder bussen

Meer luxe op minder bussen

De Lijn bericht dat er meer luxe zoals wifi en lederen zetels komt op de bussen enz. Helaas gaan er misschien wel geen bussen meer zijn… Het zondagsaanbod van De Lijn wordt aangepast vanaf...

In de bres voor de Vlaamse havens !

In de bres voor de Vlaamse havens !

Op 7 oktober 2014 keurde de Europese Raad van transportministers een voorstel van verordening met betrekking tot de Europese havens goed. Dit voorstel legt nieuwe regels vast, onder andere over de toegang tot de...

N-VA zet diversiteitsbeleid vrolijk verder

N-VA zet diversiteitsbeleid vrolijk verder

Uit een zogenaamde ‘diversiteitsscan’ van de Vlaamse diversiteitsambtenaar blijkt dat het aandeel allochtonen en mensen met een handicap in het personeelsbestand van de Vlaamse overheid maar niet wil stijgen.   Volgens de eigen doelstellingen...

Postjespakkerij primeert in de nieuwe Senaat

Postjespakkerij primeert in de nieuwe Senaat

Gisteren werd ook de eerste lichting senatoren van de nieuwe senaat geïnstalleerd doordat de deelstaatsenatoren de eed aflegden. Volgende week komen nog de gecoöpteerde senatoren aan de beurt. Voorafgaand aan de eedaflegging werd er...