Categorie: Nieuws

Valentijn

Valentijn

De insteek van de Valentijnsactie ligt voor de hand: op politiek vlak is van enige liefde tussen Vlaanderen en Wallonië geen sprake. Of het nu gaat over nultolerantie, flitspalen, immigratie of het voeren van...

Wij komen op voor Opel in het Europees parlement !

Wij komen op voor Opel in het Europees parlement !

Tijdens het debat over Opel in de plenaire vergadering heeft Vlaams Belang-europarlementslid Philip Claeys ervoor gepleit om overheidssteun toe te laten aan een onderneming als Opel Antwerpen indien die steun plaatsvindt in het kader...

Vlaams Belang dringt aan op immigratiestop

Vlaams Belang dringt aan op immigratiestop

In antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer deelde de Antwerpse Schepen van Bevolking Monica De Coninck cijfers mee betreffende de etnische samenstelling van de Antwerpse bevolking, afkomstig van de...

Criminaliteit stijgt in 2009 met 9%

Criminaliteit stijgt in 2009 met 9%

De criminaliteitsstatistieken voor de eerste 11 maanden van 2009 zijn bekend. Uit die politiecijfers blijkt een globale stijging van de geregistreerde criminaliteit met 9% t.o.v. het jaar voordien. Dat is slecht nieuws voor Antwerpen....