Author: Redactie @ Anke Van dermeersch

Spijbelen kan niet ongeacht religie of achtergrond

Spijbelen kan niet ongeacht religie of achtergrond

Gemeenteraadslid Anke Van dermeersch, ondervroeg schepen Voorhamme en spijbelambtenaar Sofie Van De Velde naar aanleiding van de presentatie over de Antwerpse spijbelcijfers. Antwerpen heeft een anti-spijbelbeleid dat actief is op verschillende vlakken en heeft...

Marokkaanse overheid zet rem op integratie

Marokkaanse overheid zet rem op integratie

Iedere Vlaamse Marokkaan die over de Marokkaanse en/of de Belgische nationaliteit beschikt, krijgt op het moment dat hij/zij in het huwelijk treedt een schrijven of een email van de Marokkaanse ambassade. In bijlage bij...

Antwerps stadsbestuur aborteert referendum Oosterweel

Antwerps stadsbestuur aborteert referendum Oosterweel

Het Vlaams Belang heeft met verbazing kennis genomen van de jongste demarches van Patrick Janssens en zijn ploeg tegen het aankomende referendum over de Oosterweelverbinding en de zogenaamde Lange Wapper.Antwerps SP.A burgemeester Janssens, die...

Adoptie met humanitair visum door senatrice CD&V

Adoptie met humanitair visum door senatrice CD&V

Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Justitie over «het gebruik van het humanitair visum als opstap voor een interlandelijke adoptie» (nr. 4-573) Question orale de Mme Anke Van dermeersch au ministre de la Justice...