@Anke_online: Zo werkt de zogenaamde EU-democratie, maar we hoev…

You may also like...