Author: Redactie @ Anke Van dermeersch

Vlaams Belang gaat niet naar China

Vlaams Belang gaat niet naar China

De ambassade van de Volksrepubliek China heeft een aantal kamerleden en senatoren uitgenodigd voor een officieel bezoek. Behalve de vliegtuigtickets zullen de kosten volledig worden gedragen door China. De parlementsleden van het Vlaams Belang...

Nieuwjaarstoespraak Antwerpen

Nieuwjaarstoespraak Antwerpen

Vrienden, partijgenoten, Jan Penris heeft het mij al voorgedaan en terecht. Maar ook namens mijzelf en mijn gezin wens ik jullie graag een gelukkig nieuw jaar. Maak van 2012 een dapper politiek jaar met...

Nieuwjaarstoespraak – La Riva

Nieuwjaarstoespraak – La Riva

Vrienden, partijgenoten,   Jan Penris heeft het mij al voorgedaan en terecht. Maar ook namens mijzelf en mijn gezin wens ik jullie graag een gelukkig nieuw jaar. Maak van 2012 een dapper politiek jaar...

Hopelijk begint men op tijd te gillen..

Hopelijk begint men op tijd te gillen..

Tussenkomst wetsontwerp houdende diverse bepalingen 23 december 2011, Senaat. Mijnheer de Voorzitter, Ministers, Collega’s, Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen dat hier vandaag voorligt, is niet zomaar de vuilbakwet die we elk jaar opnieuw voorgeschoteld...