Author: Redactie @ Anke Van dermeersch

VB eist extra gemeenteraadszitting over referendum

VB eist extra gemeenteraadszitting over referendum

Het Vlaams Belang stelt vast dat het Antwerps stadsbestuur ruziënd over de Grote Markt rolt in verband met het Antwerps referendum omtrent de Oosterweelverbinding. Van een duidelijk en eensgezind standpunt hoe de Antwerpse mobiliteit...

Kernenergie

Kernenergie

Sinds eind vorig jaar is in de Senaatcommissie voor Economie en Financiën de bespreking aan de gang van het “Voorstel van resolutie over de toekomst van de kerncentrales voor ‘s lands energiebevoorrading” van senator Freddy...

Fortis-fonds is volksverlakkerij

Fortis-fonds is volksverlakkerij

In het verlengde van de Fortis-gate in de loop van 2008 richtte de federale regering een begrotingsfonds op, het zogenaamde Fortis-fonds. Het fonds had tot doel een eenmalige tegemoetkoming te verstrekken aan de natuurlijke...

Referendum tegen Lange Wapper brug

Referendum tegen Lange Wapper brug

Op zondag 18 oktober 2009 mag iedereen die in Antwerpen woont in een referendum stemmen over de Oosterweelverbinding. Je bent niet verplicht om te gaan stemmen.   Moet je echter werken op zondag 18...