Author: Redactie @ Anke Van dermeersch

OCMW kan verhuis naar Den Bell niet betalen

OCMW kan verhuis naar Den Bell niet betalen

Het Vlaams Belang vindt dat het stadsbestuur te veel geld aan het OCMW vraagt voor de verhuis naar Den Bell. Het stadsbestuur klaagt steeds dat het OCMW teveel geld kost. Het college heeft natuurlijk...

OCMW budget zonder politiek debat is een schande

OCMW budget zonder politiek debat is een schande

Op de zitting van de OCMW-raad van deze ochtend stond ondermeer de presentatie van het OCMW Budget 2010 geagendeerd. De definitieve versie van de nota “budgetopmaak OCMW financieel jaar 2010” alsook een uitgeprinte versie van...

Stijgend alcoholmisbruik bij jongeren

Stijgend alcoholmisbruik bij jongeren

Uit de Minimale Klinische Gegevens die door de ziekenhuizen geregistreerd worden, blijkt dat in 2007, het meest recente jaar waarvoor blijkbaar gegevens beschikbaar zijn, niet minder dan 155 jongeren van negentien jaar of minder...

Speculaties over Vlaams Belang

Speculaties over Vlaams Belang

De afgelopen (zomer)maanden werkte de partijtop van het Vlaams Belang in alle stilte aan een aantal bestuurlijke hervormingen, die als doel hebben onze partij organisatorisch te versterken en nóg slagkrachtiger te maken. Het eerste...