Category: Persbericht

Nieuwkomers? Die maken we zelf!

Onze steden, gemeenten, wijken en straten zijn het toneel van wat er zowel op bovenlokaal als lokaal niveau wordt beslist en uitgevoerd. De Antwerpenaar wordt in zijn dagelijkse leefomgeving, waar hij of zij woont...

Illegaliteit = criminaliteit

Illegaliteit staat gelijk aan criminaliteit “Als illegaal is men in dit land eigenlijk gerust zolang men geen overlast bezorgt, criminele feiten of een jihad-aanslag pleegt, en dan nog! Zowel de regering-Michel als het bestuur...