Category: Anke in beeld

Omzetting EU-recht in Belgisch recht

De EU is in menig opzicht een postmoderne versie van een mislukt collectivistisch, imperialistisch project uit het verleden. Dat project gaat ook vandaag gepaard met het demoniseren van dissidenten en van andere opinies, met het massaal voeren van...

Vrouwenrechten in Iran

Voorzitter, de bedoeling van dit voorstel van resolutie betreffende verregaande aantasting van seksuele en reproductieve rechten van de vrouw evenals de rechten van het kind in Iran, is een zeer goedbedoeld voorstel van resolutie,...

“Minister, pak files nu al aan”

Elke dag vertraging kost 1 miljoen euro. Waarom wordt er dan niet vanaf dag 1 geprobeerd om die files nu, vandaag, morgen en overmorgen op te lossen? Antwerpenaren zijn Oosterweelmoe en filemoe. We vragen...