Anke Van Dermeersch Blog

Vrouwenrechten in Iran

Voorzitter, de bedoeling van dit voorstel van resolutie betreffende verregaande aantasting van seksuele en reproductieve rechten van de vrouw evenals de rechten van het kind in Iran, is een zeer goedbedoeld voorstel van resolutie,...