@Anke_online: Met een eigen monetair beleid zouden we de inflati…

You may also like...