Author: Redactie @ Anke Van dermeersch

In de bres voor de Vlaamse havens !

In de bres voor de Vlaamse havens !

Op 7 oktober 2014 keurde de Europese Raad van transportministers een voorstel van verordening met betrekking tot de Europese havens goed. Dit voorstel legt nieuwe regels vast, onder andere over de toegang tot de...

Groene golf van Antwerpen naar Brussel

Groene golf van Antwerpen naar Brussel

Vraag om uitleg van Vlaams Volksvertegenwoordigster Anke Van der Meersch tot Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts ivm de noodzaak tot verdere uitbouw van de sturing en afstemming van verkeerslichten in...

N-VA zet diversiteitsbeleid vrolijk verder

N-VA zet diversiteitsbeleid vrolijk verder

Uit een zogenaamde ‘diversiteitsscan’ van de Vlaamse diversiteitsambtenaar blijkt dat het aandeel allochtonen en mensen met een handicap in het personeelsbestand van de Vlaamse overheid maar niet wil stijgen.   Volgens de eigen doelstellingen...