Anke Van dermeersch Blog

De taalrechten van de Brusselse Vlamingen

De taalrechten van de Brusselse Vlamingen

In het nieuwe politieke jaar gaat Vlaams Belang voluit de strijd aan tegen onveiligheid en massa-immigratie zonder de communautaire scheeftrekkingen in dit land uit het oog te verliezen. Dominiek Lootens zal als fractievoorzitter in...

Toespraak: Voor de dieren, tegen beesten!

Dames en heren, Morgen worden hier duizenden dieren zonder verdoving op beestachtige wijze afgeslacht ter ere van het islamitisch Offerfeest. Morgen opent hier exclusief voor moslims een door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid...

Tussenkomst dd. 15/07/2016 over het Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het invoeren, in het kader van de constitutieve autonomie, van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap via een bijzondere meerderheid

Tussenkomst dd. 15/07/2016 over het Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het invoeren, in het kader van de constitutieve autonomie, van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap via een bijzondere meerderheid

De bijzondere wetgever – voor de Duitstaligen de wetgever – heeft er in het verleden voor gezorgd dat de deelstaten een aantal beperkte aspecten van hun eigen werking zelf kunnen regelen, wat we de...