Anke Van Dermeersch Blog

Omzetting EU-recht in Belgisch recht

De EU is in menig opzicht een postmoderne versie van een mislukt collectivistisch, imperialistisch project uit het verleden. Dat project gaat ook vandaag gepaard met het demoniseren van dissidenten en van andere opinies, met het massaal voeren van...