Anke Van dermeersch Blog

Slinkse invoering van kilometerheffing

Slinkse invoering van kilometerheffing

Op donderdag 5 december 2013 werd in alle stilte de nodige fiscale voorbereiding gedaan om kilometerheffingen in te voeren in ons land. Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de...

Een opzettelijk veroorzaakte crisis

Een opzettelijk veroorzaakte crisis

In een uitvoerige kritiek op het Europees Samenwerkingsakkoord en het Stabiliteitsmechanisme wees Anke Van dermeersch nogmaals op de gevaren daarvan. Binnen België zal de federale overheid meer begrotingsinspanningen kunnen opleggen aan de gemeenschappen, in...

Paspoort voor kleine Osama

Paspoort voor kleine Osama

Twee echtgenotes van “Belgische” fundamentalisten van Sharia4Belgium die naar Syrië waren vertrokken om zich aan te sluiten bij een islamitische terreurgroep, zijn teruggekeerd naar België om daar te bevallen. Volgens de media hadden zij...

Neen aan het rekeningrijden

Neen aan het rekeningrijden

In de Senaat werd een wetsontwerp voorgelegd dat een eerste stap is op weg naar rekeningrijden. Weliswaar is dit momenteel een zeer beperkte wetgevende maatregel die wordt genomen, maar VB-senator Anke Van dermeersch vreest...

Statuut van statuut

Statuut van statuut

Deskundigen in strafzaken hebben nog altijd geen afdoende statuut. Om daar verbetering in aan te brengen, heeft de Senaat daarover nu een debat gevoerd. Dat is een stap in de goede richting, meent senator...