Anke Van Dermeersch Blog

In de bres voor de Vlaamse havens !

In de bres voor de Vlaamse havens !

Op 7 oktober 2014 keurde de Europese Raad van transportministers een voorstel van verordening met betrekking tot de Europese havens goed. Dit voorstel legt nieuwe regels vast, onder andere over de toegang tot de...

Minister we zitten vast in de files, doe iets!

Minister we zitten vast in de files, doe iets!

Vraag om uitleg van Vlaams Volksvertegenwoordigster Anke van der Meersch tot Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts ivm een aantal elementen uit het  recente Rapport “Verkeersindicatoren” van het Departement Mobiliteit en...

Groene golf van Antwerpen naar Brussel

Groene golf van Antwerpen naar Brussel

Vraag om uitleg van Vlaams Volksvertegenwoordigster Anke Van der Meersch tot Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts ivm de noodzaak tot verdere uitbouw van de sturing en afstemming van verkeerslichten in...