Anke Van Dermeersch Blog

Export van Belgische laksheid

Export van Belgische laksheid

Anke Van dermeersch wees op een pervers element in twee verdragen over juridische samenwerking met Brazilië. Op het eerste gezicht was daar niets mis mee: een verdrag over wederzijdse rechtshulp in strafzaken, en eentje...

Slinkse invoering van kilometerheffing

Slinkse invoering van kilometerheffing

Op donderdag 5 december 2013 werd in alle stilte de nodige fiscale voorbereiding gedaan om kilometerheffingen in te voeren in ons land. Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de...

Een opzettelijk veroorzaakte crisis

Een opzettelijk veroorzaakte crisis

In een uitvoerige kritiek op het Europees Samenwerkingsakkoord en het Stabiliteitsmechanisme wees Anke Van dermeersch nogmaals op de gevaren daarvan. Binnen België zal de federale overheid meer begrotingsinspanningen kunnen opleggen aan de gemeenschappen, in...

Paspoort voor kleine Osama

Paspoort voor kleine Osama

Twee echtgenotes van “Belgische” fundamentalisten van Sharia4Belgium die naar Syrië waren vertrokken om zich aan te sluiten bij een islamitische terreurgroep, zijn teruggekeerd naar België om daar te bevallen. Volgens de media hadden zij...