@Anke_online: “N-VA staat niet voor Nieuw-Vlaamse Alliantie, maa…

You may also like...