Category: In het parlement

Postjespakkerij primeert in de nieuwe Senaat

Postjespakkerij primeert in de nieuwe Senaat

Gisteren werd ook de eerste lichting senatoren van de nieuwe senaat geïnstalleerd doordat de deelstaatsenatoren de eed aflegden. Volgende week komen nog de gecoöpteerde senatoren aan de beurt. Voorafgaand aan de eedaflegging werd er...

“Diepgewortelde oerinstincten”

“Diepgewortelde oerinstincten”

De senaat keurt zeer vaak politiek correcte, ronkende en mooi klinkende resoluties goed, die allemaal dode letter blijven. Deze week ging het over het “uitroeien” van geweld tegen vrouwen. Anke Van dermeersch bekritiseerde de...

Kritiek op belastingbeleid

Kritiek op belastingbeleid

In haar tussenkomst over fiscaliteit wees Anke Van dermeersch op de onopgeloste pijnpunten: de te hoge belastingdruk, de oneerlijke en inefficiënte inning van de belastingen en de onmogelijkheid hetzelfde fiscaal beleid te voeren in...

Alweer een nutteloze resolutie

Alweer een nutteloze resolutie

In de senaat worden zeer vaak resoluties ingediend, die vooral bedoeld zijn om applaus te oogsten, maar die volkomen nutteloos zijn. De resolutie om onderwijs een hogere prioriteit te geven bij het verlenen van...

Export van Belgische laksheid

Export van Belgische laksheid

Anke Van dermeersch wees op een pervers element in twee verdragen over juridische samenwerking met Brazilië. Op het eerste gezicht was daar niets mis mee: een verdrag over wederzijdse rechtshulp in strafzaken, en eentje...

Een opzettelijk veroorzaakte crisis

Een opzettelijk veroorzaakte crisis

In een uitvoerige kritiek op het Europees Samenwerkingsakkoord en het Stabiliteitsmechanisme wees Anke Van dermeersch nogmaals op de gevaren daarvan. Binnen België zal de federale overheid meer begrotingsinspanningen kunnen opleggen aan de gemeenschappen, in...