Category: In het parlement

Rookverbod in de horeca

Rookverbod in de horeca

Vorige week stemde de Vlaams Belang fractie in de senaat tegen de nieuwe wetgeving omtrent het roken. Fractieleider Jurgen Ceder legde uit waarom:Bij de bespreking van de antitabakswet liet de Vlaams Belangsfractie in de senaat een duidelijke...

Stijgend alcoholmisbruik bij jongeren

Stijgend alcoholmisbruik bij jongeren

Uit de Minimale Klinische Gegevens die door de ziekenhuizen geregistreerd worden, blijkt dat in 2007, het meest recente jaar waarvoor blijkbaar gegevens beschikbaar zijn, niet minder dan 155 jongeren van negentien jaar of minder...

Speculaties over Vlaams Belang

Speculaties over Vlaams Belang

De afgelopen (zomer)maanden werkte de partijtop van het Vlaams Belang in alle stilte aan een aantal bestuurlijke hervormingen, die als doel hebben onze partij organisatorisch te versterken en nóg slagkrachtiger te maken. Het eerste...

Kernenergie

Kernenergie

Sinds eind vorig jaar is in de Senaatcommissie voor Economie en Financiën de bespreking aan de gang van het “Voorstel van resolutie over de toekomst van de kerncentrales voor ‘s lands energiebevoorrading” van senator Freddy...