Anke Van Dermeersch Blog

Antwerpse begroting: het is niet allemaal goud wat blinkt

Antwerpse begroting: het is niet allemaal goud wat blinkt

De stadskas beschikt over vrij ruime reserves, nl. 391 miljoen euro. Opgebouwd door éénmalige meevallers zoals uitzonderlijke dividenden en het vertraagd of niet uitvoeren van geplande investeringen. Deze reserve zal echter – wanneer we...

Wegenvignet mag niet doorgerekend worden aan de consumenten

Wegenvignet mag niet doorgerekend worden aan de consumenten

Officieel heet het dat via het rekeningrijden voor vrachtwagens en het wegenvignet voor personenwagens de files korter zullen worden. Verkeersexperts signaleren echter dat het verhogen van de vaste kosten voor een personenwagen ertoe leidt dat...

Haram-receptie

Haram-receptie

Morgen vindt islamitische “Id al-Adha” plaats, het jaarlijkse ‘feest’ van het schaap. In heel wat steden en gemeenten zullen opnieuw tienduizenden schapen onverdoofd ritueel geslacht worden. Ook in Antwerpen wordt op die dag door...

Interculturele Dialoog adviseert: “Weg met ons”

Interculturele Dialoog adviseert: “Weg met ons”

Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van het eindrapport van de fameuze Interculturele Dialoog, die twee jaar geleden door cdH-minister Joëlle Milquet in het leven werd geroepen. Op hetzelfde moment dat in landen als...