Anke Van Dermeersch Blog

Stijgend alcoholmisbruik bij jongeren

Stijgend alcoholmisbruik bij jongeren

Uit de Minimale Klinische Gegevens die door de ziekenhuizen geregistreerd worden, blijkt dat in 2007, het meest recente jaar waarvoor blijkbaar gegevens beschikbaar zijn, niet minder dan 155 jongeren van negentien jaar of minder...

Woorden wekken, voorbeelden strekken

Woorden wekken, voorbeelden strekken

Heden ochtend kwam de Partijraad (PR) â€“ het hoogste orgaan binnen het Vlaams Belang – samen om onder meer een nieuwe Partijbestuur (PB) aan te duiden op voorstel van voorzitter Bruno Valkeniers. Het voorstel van PB, waarin...

Speculaties over Vlaams Belang

Speculaties over Vlaams Belang

De afgelopen (zomer)maanden werkte de partijtop van het Vlaams Belang in alle stilte aan een aantal bestuurlijke hervormingen, die als doel hebben onze partij organisatorisch te versterken en nóg slagkrachtiger te maken. Het eerste...

VBJ nodigt jonge VLD’ers uit op een infonamiddag tegen drugs

VBJ nodigt jonge VLD’ers uit op een infonamiddag tegen drugs

Een nieuwe wervingscampagne van Jong-VLD moet jongeren naar eigen zeggen ‘prikkelen’. Met een op drugs geïnspireerde campagnefolder onder de slogan ‘voor puur en onversneden liberalisme’ willen de liberalen nieuwe leden aantrekken. Op de betreffende...