Vandalisme en agressie in openbaar vervoer nemen weer fors toe: 12% gestegen op 1 jaar (2015-2016)

You may also like...