Category: In het parlement

CD&V speelt perfide vertragingsmanoeuvres

CD&V speelt perfide vertragingsmanoeuvres

In de commissie Institutionele Aangelegenheden van de Senaat werd de behandeling van het belangenconflict over het faciliteitenonderwijs opnieuw uitgesteld. Reden: Luc Van den Brande van de CD&V, die een voorstel tot advies zou formuleren,...

CD&V neemt bocht in belangenconflict B-H-V

CD&V neemt bocht in belangenconflict B-H-V

Vanochtend formuleerde de Senaatcommissie Institutionele Hervormingen een advies inzake het belangenconflict dat de COCOF instelde tegen de splitsingsvoorstellen rond Brussel-Halle-Vilvoorde.De tekst van de meerderheid stelt dat de Senaat vaststelt dat het zoeken naar een...

Tussenkomst nav financiële crisis

Tussenkomst nav financiële crisis

Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit (Stuk 4-963) (Evocatieprocedure) Algemene bespreking...

Financiële crisis en hypocrisie

Financiële crisis en hypocrisie

In de Senaatscommissie Financiën vond verleden week een debat plaats over de financiële crisis en de aanpak ervan door de regering-Leterme. Leterme, in een vorig leven boekhouder bij het Rekenhof, garandeert dat niemand de...