Category: In het parlement

Tussenkomst dd. 15/12/2016 bij het Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid

Tussenkomst dd. 15/12/2016 bij het Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid

U zal me niet horen zeggen dat de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen geen belangrijke aangelegenheid is. Zo zijn er ongetwijfeld duizenden belangrijke aangelegenheden die we hier zouden kunnen bespreken, ware het...